Lista obecności a ewidencja czasu pracy

W każdej firmie, każdy pracownik musi podpisać swoją listę obecności, jest to informacja, dla pracodawcy, kiedy pracownik był w pracy. Jednak lista obecności nie daje informacji o dyżurach, urlopach, chorobach czy o wyjściach z pracy. Mylnie kojarzona z ewidencją czasu pracy pracownika lista obecności nie znosi z pracodawcy obowiązku prowadzenie takowej ewidencji.

Czym jest ewidencja czasu pracy?

Ewidencja jest niczym innym jak dokumentem, który służy do ustalenia czasu pracy pracownika w celu wyliczenia mu należnego wynagrodzenia.

Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona osobno dla każdego pracownika zatrudnionego w danej firmie. Dokument powinien zawierać:

imię i nazwisko pracownika, czas jego pracy, dyżury w pracy, czas urlopu i czas zwolnień a w przypadku pracowników młodocianych czas ich pracy przy pracach dla nich zakazanych.

Kto nie musi być objęty ewidencją czasu pracy?

Ewidencjonowani nie muszą być pracownicy, którzy:

– są objęci zadaniowym systemem pracy,

– zarządzają zakładem pracy w mieniu pracodawcy,

– otrzymują ryczałt za pracę w nocy i dodatkowe nadgodziny.

Jednak nawet i tacy pracownicy powinni mieć swoje karty ewidencji czasu pracy.

Karty prowadzone są w firmach różnie, jednak coraz częściej odchodzi się od ich papierowych form na rzecz odpowiednich programów komputerowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Monitoring ruchu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.